Partner Támogató Program

Általános Szerződési Feltételek

 1. Általános rendelkezések

A Help24 Assistance Kft. (1091 Budapest, Üllői út 1, adószám: 23585085-4-43, cégjegyzékszám: 01-09-972574) kedvezményprogramban való részvétel lehetőségét biztosítja szerződéses partnerei számára az alábbi feltételek szerint.

 1. Fogalommeghatározás

Szervező: A Help24 Assistance Kft., amely a Kedvezményprogramot szervezi, üzemelteti.

Szolgáltató: Olyan társaság, amely az általa forgalmazott termékek vagy kínált szolgáltatások árából kedvezményt nyújt a regisztrált Szerződött Partnerek részére.

Szerződött Partner: A Szervezővel szerződéses jogviszonyban álló, javítási, szerelési, helyreállítási, egyéb szakiparosi, szállítási tevékenységet végző természetes vagy jogi személy.

Kedvezményprogram: A Szervező által szervezett olyan szolgáltatás, amely lehetővé teszi a regisztrált Szerződött Partnerek számára, hogy kedvezményeket vegyenek igénybe.

 1. Regisztráció

A Kedvezményprogram szolgáltatásait kizárólag azok a Szerződött Partnerek vehetik igénybe, akik az alábbiak szerint regisztrálnak a programba:

 • a regisztrációs űrlapon megadják adataikat;
 • bejelölik azokat a kedvezményeket, amelyeket igénybe kívánnak venni;
 • hozzájárulnak ahhoz, hogy a cég / egyéni vállalkozó nevét, adószámát, telefonszámát, e-mail címét, szállítási címét a Szervező a Szolgáltatónak átadja;
 • hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szolgáltató az átadott adatokat kezelje;
 • hozzájárulnak ahhoz, hogy a regisztráció megszűnésééig a megadott e-mail címre a Szolgáltató hírlevelet küldhessen.
 1. Kedvezmény igénybevétele

A kedvezmények igénybevételének feltételei Szolgáltatónként eltérhetnek, ezért a részletes tájékoztató a Szolgáltatók alatt található.

 1. Személyes adatok átadása

Címzettnek minősülnek azok a Szolgáltatók (kereskedelmi pontok), akik vásárlási kedvezményt biztosítanak a Kedvezményprogramban részt vevő Szerződött Partnerek, mint javítási, szerelési, helyreállítási, egyéb szakiparosi, szállítási tevékenységet végzők részére.

A Szolgáltatók listája megtalálható a https://www.help24assistance.hu/partner-tamogato-program/  oldalon.

 1. Regisztráció megszűnése

A regisztráció megszűnik

 • a Szerződött Partner és a Szervező közötti szerződés megszűnésével;
 • az info@help24assistance.hu e-mail címre írt levéllel történő visszavonásával;
 • a Kedvezményprogram megszűnésével.

A regisztráció megszűnése esetén a Szerződött Partner további kedvezmény igénybevételére nem jogosult.

 1. Egyéb rendelkezések

A Szervező jogosult a kedvezmények módosítására, egyes kedvezmények, illetőleg a Kedvezményprogram megszüntetésére.

A Szervező kizárólag szervezi a kedvezmény igénybevételének lehetőségét, a kedvezményt a Szolgáltató közvetlenül nyújtja a regisztrált Szerződött Partnernek. A kedvezmény elmaradásáért, nem megfelelő mértékéért a Szervezőt felelősség nem terheli.